La fecundació

La biologia de la reproducció

La fecundació

Malgrat que en alguns treballls i publicacions especialitzades s'afirma que la majoria de les còpules es produeixen a l'interior del niu, durant la realització d'aquest treball no hem observat que aquest comportament sigui el més habitual. El mascle i la femella coincideixen a l'interior del niu en comptades ocasions i només una vegada, durant la segona posta, vam poder observar aquest fet. En canvi, sí que hem pogut observar, en diferents ocasions, còpules a l'exterior del niu. Els vídeos de la columna de la dreta així ho mostren. L'explicació d'aquest comportament podria trobar-se en el fet que el niu té unes dimensions molt reduïdes que no permeterien la realització de la còpula al seu interior.

Les primeres còpules les vam observar el mateix dia que la femella va canviar de mascle, el dia 27 de juliol. Cinc dies més tard, va produir-se la posta del primer ou (entre el dia 1 i el dia 2 d'agost).

D'una niada a l'altra, la femella pot canviar de mascle

Pel que hem pogut comprovar, sembla que la femella está "lligada" a la caixa. És a dir, les niades es succeixen dins d'una caixa niu i la femella sempre és la mateixa però el mascle pot canviar d'una niada a l'altre. Hem tingut ocasió de comprovar aquest fet en una caixa niu incorporada al treball a partir del mes de juliol. Just l'endemà de marxar el darrer pollet del niu, la femella canvia de mascle. Les imatges d'una de les baralles entre el mascle titular i el mascle aspirant (que acabaria guanyant) es poden veure a la columna de la dreta. A la fotografia es pot veure la femella amb el nou mascle.

Imatge en què s'observen el mascle i la femella a l'entrada de la caixa niu. En el període que va des del mes d'abril fins el mes d'agost, es van enregistrar més de 1500 hores de video. En aquests cinc mesos, el temps en què apareixen el mascle i la femella junts, en una imatge estàtica (que permeti obtenir fotografies de mitjana qualitat com les que apareixen en aquesta pàgina), no supera els 30 segons.

Conclusions d'aquest apartat

  • A diferencia del que succeeix en un niu obert, les còpules no es realitzen a l’interior de la caixa niu. La caixa niu té unes dimensions reduïdes que no permeten la realització de la còpula al seu interior.
  • Entre l’inici de les còpules i la posta del primer ou transcorren entre tres i cinc dies.
  • Les niades es succeeixen dins d'una caixa niu i la femella sempre és la mateixa però el mascle pot canviar d'una niada a l'altre.
  • El canvi de mascle es produeix a les poques hores que el darrer dels pollets de la niada anterior hagi abandonat el niu. El canvi no es produeix mentre dura el procés d’alimentació i creixement dels pollets a l’interior del niu.
  • La disputa d’una femella per part de dos mascles és objecte de baralles i el guanyador és queda amb la parella i el niu del perdedor.
  • Durant les lluites, la femella té una actitud passiva.
  • Després d’haver estat obligat a abandonar el niu i la femella, el mascle perdedor no torna més a aquell niu.

 

Les tres postes de la caixa 4:

  • La primera posta va començar el dia 17 d'abril i va acabar el dia 22. La femella va pondre 6 ous. Un cop acabat el període d'incubació van néixer cinc pollets dels quals en van sobreviure quatre que els dies 18 i 19 de maig van abandonar el niu volant. Tot el procés va durar 45 dies.
  • La segona posta va començar el dia 26 de maig i la femella va pondre 6 ous. Després de la incubació van eclosionar cinc pollets dels quals en van sobreviure quatre que varen abandonar el niu el 26 i 27 de juny. Tot el procés va durar 38 dies.
  • La tercera posta va començar el dia 4 de juliol. Igual que les dues postes anteriors la femella també va pondre sis ous. Després de la incubació van eclosionar cinc pollets. D'aquests cinc pollets només en van sobreviure quatre que varen abandonar el niu entre el 31 de juliol i el 2 d'agost. Tot el procés va durar 39 dies.

Les còpules

En aquestes imatges es poden observar diferents intents de còpula entre la femella de la caixa incorporada al projecte amb el mascle que acaba de substituir al de la niuada anterior. Les imatges es van obtenir el dia 28 de juliol.

En aquestes imatges es poden observar diferents intents de còpula entre la femella de la caixa incorporada al projecte amb el mascle que acaba de substituir al de la niuada anterior. Les imatges es van obtenir el dia 27 de juliol.

Baralla de mascles per una femela

En aquestes imatges es pot veure com el nou mascle entra a l'interior de la caixa niu i mentre és a dins arriba el mascle titular fins aquell moment. Després de la baralla, no es va tornar a veure el mascle anterior.

Copyright © All Rights Reserved