L'eclosió

La biologia de la reproducció

L'eclosió dels ous

 

Després del període d'incubació que dura entre 13 i 17 dies, es produeix l'eclosió dels ous. Els pollets no neixen tots a la vegada. Neixen de un en un i sovint passen dies entre el naixement del primer pollet i el naixement de l'últim. En el nostre cas, el període d'eclosió més llarg va ser una posta de sis ous que els pollets van necessitar més de tres dies per néixer tots.

Per desgràcia, no hem pogut veure ni enregistrar l'eclosió de cap ou en estat natural. Per aquest motiu es va decidir recòrrer a una incubadora. Aquest aparell, permet crear les condicions adequades perquè els ous fecundats puguin continuar el desenvolupament de l'embrió i aconseguir, al final del període d'incubació, el naixement dels pollets.

Una vegada es va disposar de l'incubadora el que es va fer és instal·lar-hi, en el seu interior, una càmera IP amb connexionament per cable. Es tracta d'una càmera que pot enregistrar imatges en la foscor. Aquesta característica és molt important perquè a l'interior de la incubadora hi ha un grau d'il·luminació molt baix. L'elecció de la càmera, la configuració de l'ordinador i la instal·lació del programari que la controla, la va fer en Pere Ferrer de l'empresa Computadors i programari Bellcaire (CipBell).

La fotografia mostra la incubadora model Covatutto 24 ECO que es la que es va utilitzar en aquest experiment.

 

Els ous fecundats es van agafar d'un niu situat en una parcela on hi ha dos horts en què es conreen verdures i llegums que es troba a 15 metres del jardí on es realitza aquest treball. D'aquest niu, es van agafar cinc ous que es van substituir per ous artificials simulats. Els ous de veritat es van col·locar a l'interior de la incubadora, en un recipient amb forma de niu, folrat amb fibres de coco. També es va posar aigua al costat dels ous per tal que aquests tinguessin un grau d'humitat adient. Tal i com s'exposa en l'apartat en què es descriu la incubació natural, els paràmetres que s'han de controlar durant aquest període son: la temperatura, la humitat, la posició i la ventilació. Seguint les instruccions del manual, la incubadora es va col·locar en un lloc on la temperatura era estable amb un valor superior als 16 graus i inferior als 26. A l'interior de la incubadora, els ous es van matenir a 37,7 graus centígrads gràcies a la calor generada per la resistència elèctrica situada a la tapa tal i com es mostra a la fotografia. L'aparell disposa d'un ventilador crea una circulació d'aire que fa que la temperatura sigui igual a totes les zones de la caixa i n'afavoreix la renovació.

Tot i que la incubadora disposa d'un dispositiu per girar els ous de forma automàtica, aquests es van girar de forma manual, cada 3-4 hores.

Com que, en el moment d'agafar els ous del niu, no sabiem amb exactitud la data en què havien estat postos, no podiem fer cap previsió sobre el moment en què es produiria l'eclosió. Al cap de vuit dies d'estar dins de la incubadora, van néixer els dos primers pollets. El primer poll va trencar la clova de l'ou a les 2:03 de la tarda. El segon pollet va néixer dues hores més tard: a les 4:02 de la tarda. Nou hores després, naixia el tercer pollet ( a la 1:18 de la matinada del nové dia) i el quart pollet naixia a les 4:48 de la matinada. El cinquè ou no va eclosionar. Per tant, en quinze hores van néixer els quatre pollets. L'eclosió dels quatre ous, es pot veure en les imatges que es troben a la columna de la dreta. Si analitzem el temps que tarden el pollets des de que comencen a trencar la clova de l'ou fins que aconsegueixen sortir-ne de forma completa, veiem que tarden entre 20 i 25 minuts a aconseguir-ho. El primer pollet va tardar 25 minuts, el segon uns 20, el tercer també va tardar 25 minuts i el quart 22 minuts. Dóna una mitjana de 23 minuts. Desconeixem si en estat natural, els pares els ajuden en aquesta feina.

Els ous que no eclosionen es queden dins del niu

Sovint passa que no tots els ous d'una mateixa posta, neixen. En el cas de la caixa 4, hi ha hagut tres postes de sis ous cada una. Es dóna el cas que a cada una d'aquestes tres postes hi ha hagut un ou que no ha eclosionat. Al contrari del que es podria pensar, els pares no han retirat aquests ous. S'han quedat a l'interior del niu compartint espai amb els pollets nascuts del ous que sí van eclosionar. En la majoria dels casos, aquests ous són destruits per l'activitat de la vida diària dels polls durant el període de creixement. Però hi ha ocasions en què aquests, tot i perdre el contingut, mantenen la forma. La fotografia de l'esquerra correspon a un d'aquests casos. A la primera setmana de setembre, un cop finalitzat el període de cria, es va analitzar el contingut de les restes del niu de la caixa 4. Es va començar analitzant les capes més recents, corresponents a la darrera posta i es va anar aprofundint fins a trobar les corresponents a la segona i primera niada que es troben més cap a la base. A la part central del niu, segurament corresponent a la segona posta, s'hi va trobar l'ou de la fotografia. La segona posta es va produir entre el 26 i el 30 de maig, per tant, en el moment en què es va trobar, aquest ou portava tres mesos dins del niu.

Els ous de veritat i els ous de mentida

Com ja s'ha dit, vam agafar ous d'un niu proper per posar-los dins de la incubadora. L'objectiu d'aquesta operació era aconseguir veure com es desenvolupa el procés de l'eclosió. Aquest experiment es va haver de fer perquè no varem ser capaços de saber com es produeix aquest fenòmen en l'interior dels foscos i tapats nius. En totes les postes, els pares el van tapar i la càmera no ens va poder mostrar el que passava.

De l'interior del niu es van agafar cinc ous que es va substituir per cinc de mentida, tres dels quals es mostren a la fotografia. Són els de color blau cel. Com es pot apreciar, el color dels ous simulats no s'assembla gaire al dels ous de veritat. Cal dir que l'ou de pardal té un acoloriment molt variable. El color base pot ser blanquinós, és el cas dels de les postes estudiades, però també pot ser blavós o verdós i fins i tot, marronós. El que és comú en tots els casos són les nombroses taques marronoses distribuides per tota la superfície. Segons sembla, la coloració del ous està relacionada amb la condició física de la femella.

La missió dels ous simulats és enganyar a la femella perquè aquesta no trobi a faltar els ous sostrets. Això es fa perquè existeix el risc que els pares abandonin la incubació si creuen que algun depredador els ha descobert el niu i els ha destruit algun ou, amb el risc que l'acció pugui repetir-se. Per tant, el niu "espoliat" va quedar amb un ou de veritat i cinc de mentida.

Conclusions d'aquest apartat

 • L'eclosió dels ous es produeix després del període d'incubació que dura entre 13 i 17 dies.
 • Els pollets no neixen tots a la vegada. Neixen d’un en un.
 • Poden passar dos o tres dies entre el naixement del primer pollet i el naixement de l'últim.
 • Sense l’ajut dels pares, els pollets tarden entre 15 i 25 minuts a trencar la clova de l’ou i sortir-ne de forma completa.
 • La incubadora permet crear les condicions adequades perquè els ous fecundats puguin continuar el desenvolupament de l'embrió i aconseguir, al final del període d'incubació, l'eclosió dels ous.
 • Els ous que no eclosionen es queden dins del niu compartint espai amb els pollets nascuts del ous que sí han eclosionat.
 • En la majoria dels casos, els ous que no han eclosionat són destruits per l'activitat de la vida diària dels polls durant el període de creixement. Però hi ha ocasions en què aquests, tot i perdre el contingut, mantenen la forma.
 • En alguns casos, l'inici de l'eclosió marca la fi de les aportacions de materials per la construcció del niu. En la resta, l'eclosió fa que les aportacions de materials disminueixen de forma molt significativa.
 • L'eclosió dels ous obliga a la mare a passar la nit a l'interior del niu per tenir cura dels polls.
 • L'eclosió marca l'inici d'un període de 13 a 17 dies en què els pares es dedicaran a transportar aliments al niu per alimentar els pollets.
 • Dos o tres hores després de l'eclosió, els pares ja proporcionen aliment als pollets.

Els tres períodes d'eclosió de la caixa número 4 i el la caixa "NO":

 • L'eclosió dels ous de la primera posta de la caixa 4 es va produir els dies 2, 3, 4 i 5 de maig.

 

 • L'eclosió de la segona niada es va produir els dies 12, 13, 14 i 15 de juny.

 

 • L'eclosió de la tercera i última niada de la caixa 4 es va produir el 18, 19 i 20 de juliol.

 

 • En l'única posta estudiada de la caixa "NO", l'eclosió va succeir els dies 13, 14 i 15 d'agost.

L'eclosió dels ous dins de la incubadora

En els videos d'aquesta columna es pot veure el procés de l'eclosió dels ous de pardal. L'eclosió es va produir en la foscor, dins d'una incubadora. Les imatges es van enregistrar amb una càmera amb visió per infraroig situada a l'interior de la incubadora. Per aquest motiu, les imatges es veuen en blanc i negre.

Imatges de l'eclosió del primer ou. El procés es produeix de forma molt lenta. Des de que comença a trencar la clova de l'ou fins que en surt completament passen 25 minuts. Per no haver d'esperar tant, s'ha multiplicat per quatre la velocitat de les imatges.

Imatges de l'eclosió del segon ou. Degut a una errada tècnica en l'enregistrament de les imatges, no es pot veure la totalitat del procés. La velocitat de les imatges s'ha multiplicat per dos.

Imatges del'ecosió del tercer ou. Des de que comença a trencar la clova de l'ou fins que en surt completament, passen uns 25 minuts. El procés es visualitza quatre vegades més ràpid que el real.

Imatges de l'eclosió del quart ou. El procés es visualitza quatre vegades més ràpid que el real.

 

Fotografies dels ous i dels pollets dins de la incubadora

Copyright © All Rights Reserved