La incubació

La biologia de la reproducció

La incubació

Després de la posta comença un període de temps d'una durada que pot variar entre els catorze i els setze dies en què els ous necessiten atencions de forma gairebé contínua. Els pares són els encarregats de realitzar aquesta tasca. Ells han de proporcionar-los escalfor i han de controlar la posició i la humitat. Per aconseguir-ho, hi ha dies que, entre tots dos, arriben a passar més de 18 hores a l'interior del niu.

Els ous necessiten escalfor per tal que es desenvolupi l'embrió. La calor passa dels pares als ous per contacte directe. És a dir, el pare o la mare es posen damunt seu i es queden en aquesta posició tant temps com faci falta. A les primeres postes, durant la primavera, la transmissió de calor per radiació no és important però a les postes que es produeixen als mesos més calorosos, té certa importància. Aquest fet farà que a la tarda dels mesos de juliol i agost hi haurà moments en què no caldrà incubar perquè l'escalfor que prové de l'exterior ja és suficient. Aquest fet es pot apreciar en la gràfica de la figura:

Aquesta gràfica correspon al temps (en minuts) que el mascle i la femella van passar dins del niu durant el període d'incubació dels ous de la tercera posta. Aquest període correspon a l'interval de temps que va des del dia 1 al dia 17 de juliol de 2013, ambdós inclosos. El fet més evident és que la incubació és duta a terme de forma majoritària per la femella que durant aquesta fase, passa la nit a l'interior de la caixa niu. Per aquest motiu, a primera hora del matí i a darrera hora de la tarda la gràfica mostra valors elevats, just el contrari del mascle que no passa cap nit al niu. No disposem de càmeres que permetin la visió en absència de llum i per aquest motiu no podem afirmar si, durant la nit, la femella està tota la estona covant o també fa altres tasques. Creiem que durant la nit, la femella no l'abandona en cap moment. Si continuem amb l'anàlisi de la gràfica, es veu que a mesura que passen les hores la presència al niu disminueix. Aquest fet s'explicaria per l'augment de la temperatura ambient. A mesura que la temperatura ambient augmenta, el temps que cal covar els ous per mantenir-los calents, disminueix. A partir de les set de la tarda, la temperatura disminueix i cal dedicar molt més temps a covar. Cal tenir en compte que la caixa es troba en una paret que dóna a ponent la qual cosa vol dir que al matí li toca l'ombra i a la tarda la temperatura assoleix valors entre els 30 i 35 graus.

A la gràfica següent es pot comprovar com la femella porta el pes de la incubació. També es pot veure com el temps que el mascle passa a l'interior del niu no varia gaire durant tot aquest període. Un altre fet és que el temps que la femella passa a l'interior del niu augmenta al mateix ritme que aumenta el tamany de la posta. Quant la posta arriba a la fi, el temps s'estabilitza. Per analitzar aquestes dades cal tenir present que durant el període de la posta i de la incubació es continuen fent aportacions de materials per acabar la construcció del niu.

Un altre aspecte a considerar és que mouen els ous cada vegada que hi ha un canvi de torn per covar. Com ja s'ha esmentat abans, la incubació es fa de forma paral·lela a la construcció del niu. Sovint es dóna el cas que la femella està covant a dins del niu i arriba el mascle portant plomes, pel o herbes i per poder entrar al niu a col·locar-les, primer ha de sortir la femella i llavors pot entrar. Un cop a dins, poden donar-se dues situacions: que el mascle es quedi covant i la femella pugui abandonar el niu una estona o que després de deixar el material al niu, l'abandoni i la femella torni a entrar per seguir covant. El que és gairebé segur és que, tant si es queda un o l'altre, el que faran serà moure els ous. La majoria de les vegades, el fet de girar els ous és fa quan entren (abans de situar-se a sobre). El gir dels ous es produeix varies desenes de vegades al dia. Hi ha evidència que els giren cada vegada que es fa un canvi de torn. Això es pot afirmar perquè cada vegada que abandonen el niu es pot observar que la disposició dels ous, dins del niu, ha variat. El canvi de posició, a vegades és gairebé imperceptible i en altres ocasions és força evident.

En aquestes imatges és pot apreciar com la femella està covant el ous i, al mateix temps, fa una mica d'endreça a l'interior del niu.

El mascle també cova els ous?

En aquestes imatges es pot veure com el mascle està covant els ous i com surt del niu. De forma momentània, els ous es queden sols. És pot apreciar que hi ha 6 ous a l'interior del niu.

 

El període d'incubació, juntament amb el de la posta, és un dels que més m'ha costat d'estudiar. No és que el comportament d'aquestes aus difereixi gaire del de les altres espècies. La dificultat ha estat deguda al costum que tenen de tapar el niu de forma gairebé complerta. Aquest comportament ha impedit que pogués enregistrar un nombre suficient d'hores que permetessin fer-ne un anàlisi més acurat. El problema rau en que, en aquesta fase, el niu té una "teulada" que impedeix la visió del seu interior des de la part superior. És a dir, la ubicació que vaig triar per la càmera ha resultat no ser la més adient ja que, en aquest període, no permet saber el que passa a l'interior del niu. D'aquest fet vaig aprendre que la propera vegada s'havia de modificar el disseny de la caixa niu. Una ubicació a la part frontal, més propera al forat d'entrada, seria l'única que permetria un cert grau de visió

Conclusions d'aquest apartat

 

 • Després de la posta, els ous necessiten unes condicions ambientals adequades per tal que es desenvolupi l'embrió.
 • Els pares han de controlar la temperatura dels ous. Els han de proporcionar escalfor per tal que aquests estiguin al voltant dels 37,5 - 37,7 graus centígrads (100 graus Fahrenheit).
 • La calor passa dels pares als ous per contacte directe. És a dir, el pare o la mare es posen damunt seu i es queden en aquesta posició tant temps com faci falta.
 • Als mesos més calurosos, la transmissió de calor per radiació ajuda a mantenir els ous calents i fa que els pares puguin descansar i sortir del niu una estona a les hores en què la temperatura ambient supera els 32-33 graus centígrads.
 • Els pares també han de controlar la humitat de la superfície dels ous. El grau d'humitat adient s'aconsegueix per la transpiració de la pell del pare o la mare.
 • Tant el mascle com la femella, a banda de situar-se sobre el ous per transmetre'ls escalfor, es dediquen a moure els ous (els giren).
 • Els ous s'han de moure de forma periòdica. No es poden deixar sempre en la mateixa posició. Si no es moguessin, l'embrió quedaria enganxat a la clova.
 • La frequència en què mouen els ous és variable: oscil·la entre cada 2 o 3 minuts fins a cada 30 o 40 minuts.
 • El gir dels ous, sobre el seu eix, varia entre els 15 i els 90 graus.
 • Per garantir una correcte incubació, entre el pare i la mare, es passen entre 18 i 20 hores al dia a l'interior del niu.
 • Durant aquest període, la femella passa tota la nit a l'interior del niu. El mascle no passa cap nit a l'interior del niu.
 • En la incubació del ous intervenen ambdós sexes. El mascle i la femella es tornen per fer aquesta funció. El repartiment dels temps que cada un passa a l'interior del niu és desigual. Hi ha un clar predomini de la femella. Una evidència d'aquest fet és que la femella va passar un 87% del temps a l'interior del niu i el mascle un 13%.
 • La incubació pot durar entre 14 i 16 dies.
 • Drant el període d'incubació, el niu va estar completament tapat (dificultant, d'alló més, l'observació directe). Deduim que aquest fet persegueix la finalitat de mantenir el ous a una temperatura adequada (37,7º Centígrats) i mantenir-los en la penombra. Desconeixem si quan fan el niu en un lloc que no sigui una caixa niu, també el tapen.
 • Durant aquest període els ous estàn molt poc temps sols. El niu està, gairebé tot el temps, ocupat pel mascle o la femella. La ocupació augmenta durant les hores en què la temperatura és més baixa ( durant la nit i els matins). Al migdia i primeres hores de la tarda les absències són una mica més llargues. De tota manera els ous es queden pocs minuts sols.
 • La ventilació és un altre dels factors a tenir en compte. Els ous respiren a través de la clova. Cal que l'aire es pugui renovar. Aquest factor està determinat per la forma, la orientació i la ubicació del niu.
 • Al mateix temps, durant el temps que es produeix la incubació, tant el mascle com la femella, continuen aportant materials per la construcció del niu. Aquests materials són herbes, plomes i pèl per aquest ordre d'importància.

Covar els ous

En aquesta fase, els pares han de tenir cura dels ous vigilant:

 

 • La temperatura. Cal que estiguin a uns 37,7 graus centígrads.

 

 • La humitat. S'aconsegueix per la transpiració de la pell del pare o la mare.

 

 • La posició. Els ous s'han de moure de forma periòdica. No es poden deixar sempre en la mateixa posició.

 

 • La ventilació. Els ous respiren a través de la clova. Cal que l'aire es pugui renovar. Aquest factor està determinat per la forma, la orientació i la ubicació del niu.

 

 

Fotografies del mascle i la femella

Fotografies del mascle i de la femella que han fet les tres postes de la caixa niu número 4.

Copyright © All Rights Reserved