La posta

La biologia de la reproducció

La Posta

Les tres postes de la caixa 4:

La primera posta va començar el dia 17 d'abril i va acabar el dia 21. En aquest període, la femela va pondre 6 ous. A la resta de postes el comportament sempre ha estat el mateix: entre el setè i el novè dia des de que el darrer pollet de la posta anterior ha abandonat el niu, la femella inicia una nova posta. Si calculem el període que hi ha entre posta i posta surt una mitjana de 39 dies. Les tres primeres postes que hem estudiat han tingut el mateix tamany: 6 ous. Per pondre aquests ous, la femella ha necessitat una mitjana de cinc dies. La quarta posta de la caixa incorporada al projecte durant el mes de juliol, va tenir un tamany de quatre ous. Aquesta posta és la de la fotografia de l'esquerra.

 

La posta ha estat el període més difícil d'estudiar per les següents raons:

 • Perquè té una durada curta.
 • Perquè les aus no presenten un comportament gaire diferent dels dies anteriors a la mateixa.
 • Perquè els ous són difícils de veure per la poca il·luminació, pel seu petit tamany i perquè es confonen amb els materials que els envolten.
 • Perquè amb la càmera que controla l'interior del niu no es pot veure res perquè "la teulada " que el cobreix ho impedeix.
 • Perquè la posta es realitza durant a nit o a primeres hores del matí i no disposo de mitjans per poder enregistrar imatges en absència de llum.
 • La por que ens feia que la manipulació dels ous provoqués el rebuig i l'abandonament de la posta per part del mascle i la femella.

 

No hem pogut veure el moment exacte en què la femella ponia però hi ha diferents raons que ens fan pensar que la posta es realitza durant la nit o a primeres hores del matí. Un dels fets que s'ha pogut constatar és que des dels primers dies de la posta, la femella passa la nit a l'interior de la caixa niu. Aquest fet s'ha pogut comprovar gràcies a la càmera que enregistra el que succeix a l'entrada. Durant la tercera posta, la femella va pondre el primer ou el dia 4 de juliol. El dia 5 va pondre el segon i de forma successiva va pondre 6 ous, un cada dia fins el dia 7 de juliol. De l'observació d'aquest període, es pot afirmar que durant els primers dies, la femella combina la posta de nous ous, la incubació dels que ja ha post i, en menor mesura, l'aportació de materials al niu. Mentrestant, durant el dia, el mascle ajuda en la incubació però la seva tasca principal és continuar l'aportació de materials per la construcció del niu.

Característiques dels ous

Els ous tenen un color de base blanquinós i tenen moltes taques de color marró. La disposició de les taques no segueix cap patró. Les mides i el pes dels ous de la tercera posta del caixa niu número 4 són els que es mostren a continuació:

 • La primera posta va començar el dia 17 d'abril i va acabar el dia 21. La femella va pondre 6 ous. Un cop acabat el període d'incubació van néixer cinc pollets dels quals en van sobreviure quatre que els dies 18 i 19 de maig van abandonar el niu volant. Tot el procés va durar 45 dies.

 

 • La segona posta va començar el dia 26 de maig i la femella va pondre 6 ous. Després de la incubació van eclosionar cinc pollets dels quals en van sobreviure quatre que varen abandonar el niu el 26 i 27 de juny. Tot el procés va durar 38 dies.

 

 • La tercera posta va començar el dia 4 de juliol. Igual que les dues postes anteriors la femella també va pondre sis ous. Després de la incubació van eclosionar cinc pollets. D'aquests cinc pollets només en van sobreviure quatre que varen abandonar el niu entre el 31 de juliol i el 2 d'agost. Tot el procés va durar 39 dies.

 

La mesura de les característiques dels ous presenta dificultats per la seva fragilitat, pel petit tamany i per la por a que els pares els abandonessin en adonar-se que els estàvem manipulant.

 

El mascle i la femella es queden a dormir a l'interior de la caixa niu?

Les caixes niu només són utilitzades durant el període de cria. Més de la meitat dels dies d'aquest període, la femella es queda tota la nit a l'interior de la caixa niu. En concret, des del primer o segon dia de l'inici de la posta, durant tota la incubació i l'eclosió i continua passant la nit a l'interior de la caixa niu fins que els pollets són capaços de regular-se la temperatura corporal. Aquest fet sol produir-se al voltant del desè dia des de l'eclosió del primer ou. Es tracta d'un període d'uns 24 dies. Per tant, si el procés de reproducció dura 39 dies i la femella passa una mitjana de 24 nits a l'interior de la caixa per cada posta, resulta que "dorm" a l'interior de la caixa niu un 61,5% dels dies. El mascle no passa mai la nit a l'interior de la caixa niu. Una vegada ha finalitzat el període de cria, cap a finals d'agost o principis de setembre, les caixes niu queden abandonades fins la propera primavera.

Fotografia de la posta de quatre ous de la caixa NO. Aquest ous es van pondre els dies 1,2,3 d'agost i després d'un període d'incubació de 12 dies van neixer quatre pollets. Un va eclosionar el dia 13 d'agost, dos més ho van fer el dia 14 i el darrer va néixer la nit del 14 al 15. Per tant, entre l'eclosió del primer i el darrer poll van passar 52 hores.

Conclusions d'aquest apartat

 • A la zona estudiada, les primeres postes es produeixen a mitjans del mes d'abril i les darreres a principis del mes d'agost.
 • En aquests quatre mesos i mig, la mitjana de postes per niu ha estat de 3,5. És a dir, hi ha nius on s'hi han realitzat tres postes i nius on s'hi han realitzat quatre postes.
 • La posta del primer ou es produeix entre el tercer i el cinquè dia des de l’inici de les còpules.
 • Un cop els pollets de la primera posta han abandonat el niu, la femella tarda entre set i deu dies a inicia una nova posta.
 • El període de temps que hi ha entre posta i posta és de 39 dies.
 • La mitjana d’ous de les postes estudiades és de 5,8.
 • Ponen sis ous en quatre dies.
 • Els ous són difícils de veure per la poca il·luminació, pel seu petit tamany i què es confonen amb els materials que els envolten.
 • La posta dels ous es realitza durant a nit o a primeres hores del matí.
 • Durant el període de posta la femella passa la nit a l’interior del niu. El mascle no.
 • Durant els primers dies, la femella combina la posta de nous ous, la incubació dels que ja ha post i, en menor mesura, l'aportació de materials al niu.
 • Durant el període de posta, el mascle ajuda en la incubació però la seva tasca principal és continuar l'aportació de materials per la construcció del niu.
 • Els ous tenen un color de base blanquinós i moltes taques de color marró. La disposició de les taques no segueix cap patró.
 • La longitud mitjana dels ous és de 21,7 mil·límetres.
 • El diàmetre dels ous té un valor mig de 15,3 mil·límetres.
 • El pes mitjà dels ous de pardal és de 2,64 grams.
 • La gruixària de la clova de l'ou és de 0,1 mil·límetres.

Copyright © All Rights Reserved